Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Hestemakrel
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
1 -2
2A-14 I alt 780 829 527 0 0 2.136 6.056 . 35.3 . 1068.2
7B  EEC 0 0 48 0 0 48 . . . . 24.0
7E  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
7H  EEC 780 0 0 0 0 780 . . . . 389.8
7H  GBR 0 177 0 0 0 177 . . . . 88.3
7J  EEC 0 279 479 0 0 758 . . . . 378.9
7J  GBR 0 208 0 0 0 208 . . . . 103.9
8A  EEC 0 166 0 0 0 166 . . . . 83.2
4BC7D I alt 0 0 0 0 0 0 4.713 . . . 0.0
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Ukvoteret I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 22. Januar 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Makrel Hvilling
JAX2A-14 7B  EEC 1,0 0,0 1,0
7J  EEC 10,1 0,4 10,5
8A  EEC 0,8 . 0,8
Tons i alt 11,8 0,4 12,3