Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Hestemakrel
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -29 Uge 30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
28 -31
2A-14 I alt 3.799 0 0 0 0 3.799 5.021 . 75.7 . 0.0
4A  GBR 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
6A  GBR 549 0 0 0 0 549 . . . . .
7B  EEC 48 0 0 0 0 48 . . . . .
7E  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7H  GBR 177 0 0 0 0 177 . . . . .
7J  EEC 1.739 0 0 0 0 1.739 . . . . .
7J  GBR 339 0 0 0 0 339 . . . . .
8A  EEC 946 0 0 0 0 946 . . . . .
4BC7D I alt 1 0 0 0 0 1 3.216 . 0.0 . .
4B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
Ukvoteret I alt 0 3 0 0 0 3 . . . . 0.7
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 0 3 0 0 0 3 . . . . 0.7

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 19. August 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Makrel Hvilling Kuller
JAX2A-14 6A  GBR 11,3 . . 11,3
7B  EEC 1,0 0,0 . 1,0
7J  GBR 6,1 . 0,1 6,3
7J  EEC 11,0 0,4 0,1 11,5
8A  EEC 0,8 . . 0,8
Tons i alt 30,2 0,4 0,2 30,9