Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Hestemakrel
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
2A-14 I alt 3.954 0 333 312 534 5.133 5.696 . 90.1 . 83.3
4A  GBR 18 0 0 0 0 18 . . . . 0.0
6A  EEC 0 0 0 0 215 215 . . . . .
6A  GBR 549 0 0 0 319 868 . . . . .
7B  EEC 48 0 0 0 0 48 . . . . .
7E  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7E  GBR 12 0 0 0 0 12 . . . . .
7H  EEC 0 0 325 312 0 637 . . . . 81.4
7H  GBR 182 0 8 0 0 189 . . . . 1.9
7J  EEC 1.860 0 0 0 0 1.860 . . . . .
7J  GBR 340 0 0 0 0 340 . . . . .
8A  EEC 946 0 0 0 0 946 . . . . .
4BC7D I alt 32 0 0 0 0 32 3.145 . 1.0 . 0.1
4B  EEC 5 0 0 0 0 5 . . . . 0.1
4B  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4C  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
7D  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .
7D  GBR 25 0 0 0 0 25 . . . . .
Ukvoteret I alt 11 178 0 0 0 189 . . . . 44.8
3AN EEC 6 178 0 0 0 184 . . . . 44.8
3AN NOR 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3AS EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. September 2023 3:03. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Kuller Makrel Hvilling
JAX2A-14 6A  EEC 4,5 . . 4,5
6A  GBR 4,5 27,5 4,2 36,2
7B  EEC . 1,0 0,0 1,0
7J  GBR 0,1 6,1 . 6,3
7J  EEC 0,5 11,0 0,5 12,0
8A  EEC . 0,8 . 0,8
Tons i alt 9,5 46,5 4,7 60,7