Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Hvilling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
8 -11
03A.   15 4 2 3 4 26 1.166 . 2.3 . 2.0
3AN EEC 13 3 1 3 3 24 . . . . 1.7
3AN NOR 1 0 0 0 0 2 . . . . 0.1
3AS EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
2AC4.   28 3 1 1 2 35 1.774 . 2.0 . 2.3
4A  EEC 10 0 0 0 0 10 . . . . 0.7
4A  NOR 18 2 1 1 1 23 . . . . 1.5
4B  EEC 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
56-14   2 0 0 0 0 2 . . . . .
6A  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .
Ukvoteret   3 0 1 0 1 5 . . . . 0.3
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D  EEC 2 0 1 0 1 5 . . . . 0.3

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. Marts 2020 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019