Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Hvilling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
35 -38
03A.   40 2 8 12 0 63 1.159 . 5.4 . 2.9
3AN EEC 37 0 6 12 0 55 . . . . 2.0
3AN NOR 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3AS EEC 2 2 2 0 0 5 . . . . 0.9
2AC4.   101 7 76 42 0 226 1.049 . 21.5 . 23.7
4A  EEC 42 2 4 20 0 68 . . . . 3.0
4A  NOR 53 1 0 1 0 55 . . . . 1.1
4B  EEC 5 4 71 21 0 102 . . . . 19.5
4B  NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
56-14   2 0 0 0 0 2 . . . . .
6A  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .
Ukvoteret   7 0 0 0 0 7 . . . . 0.1
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3D  EEC 6 0 0 0 0 6 . . . . 0.1

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. September 2020 3:05. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019