Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Hvilling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
10 -13
03A.   30 3 1 1 0 35 292 . 11.8 . 2.7
3AN EEC 28 2 1 1 0 31 . . . . 2.3
3AN NOR 1 1 0 0 0 2 . . . . 0.3
3AS EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.1
2AC4.   128 9 3 2 0 142 356 . 39.8 . 8.2
4A  EEC 126 6 0 0 0 132 . . . . 6.6
4A  NOR 0 3 3 2 0 7 . . . . 1.5
4B  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.1
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Ukvoteret   2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. April 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020