Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Hvilling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
03A. I alt 77 3 4 2 1 86 777 . 11.1 . 2.7
3AN EEC 71 2 3 2 1 79 . . . . 2.4
3AN NOR 3 0 0 0 0 4 . . . . 0.2
3AS EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.1
2AC4. I alt 278 6 6 5 1 296 1.542 . 19.2 . 5.8
4A  GBR 185 2 4 3 0 195 . . . . 2.7
4A  NOR 48 4 2 1 0 56 . . . . 2.8
4B  EEC 44 0 0 0 0 44 . . . . 0.2
4B  NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
Ukvoteret I alt 4 1 0 1 0 6 . . . . 0.5
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D  EEC 4 1 0 1 0 6 . . . . 0.5

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 8. December 2021 3:23. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020