Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Hvilling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
26 -29
03A.   49 1 1 1 0 51 271 . 18.9 . 0.7
3AN EEC 44 1 1 1 0 47 . . . . 0.7
3AN NOR 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3AS EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.0
2AC4.   166 2 2 3 0 173 1.281 . 13.5 . 1.6
4A  GBR 136 1 0 2 0 139 . . . . 0.5
4A  NOR 27 1 2 1 0 31 . . . . 1.1
4B  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
4B  NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
Ukvoteret   2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. August 2021 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020