Danske fiskeres landinger i 2016.

Opgjort i tons levende vægt

Kulmule
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
2AC4-C   1.862 33 21 3 0 1.919 2.206 . 87.0 . 41.6
4A  EEC 1.625 32 20 3 0 1.680 . . . . 41.2
4B  EEC 237 0 1 0 0 238 . . . . 0.4
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3A/BCD   591 2 2 1 0 596 1.334 . 44.7 . 1.7
3AN EEC 533 1 2 1 0 537 . . . . 1.2
3AN NOR 44 1 0 0 0 45 . . . . 0.4
3AS EEC 14 0 0 0 0 14 . . . . 0.1
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
571214   2 0 0 0 0 2 2 . 98.3 . .
6A  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:27. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2011 2012 2013 2014 2015