Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Kulmule
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
03A.   500 2 2 0 0 504 3.498 . 14.4 . 1.5
3AN EEC 445 1 1 0 0 448 . . . . 1.2
3AN NOR 49 0 0 0 0 49 . . . . 0.2
3AS EEC 6 0 0 0 0 6 . . . . 0.1
2AC4-C   860 1 0 0 0 862 2.590 . 33.3 . 1.6
4A  EEC 557 1 0 0 0 558 . . . . 1.5
4B  EEC 303 0 0 0 0 303 . . . . 0.1
571214   0 0 0 0 0 0 1 . 73.8 . 0.0
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7J  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. September 2021 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019