Danske fiskeres landinger i 2016.

Opgjort i tons levende vægt

Kuller
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
1N2AB.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4.   1.140 18 28 21 8 1.216 2.622 . 46.4 . 22.4
4A  EEC 153 5 12 5 0 175 . . . . 6.1
4A  NOR 808 12 14 14 7 855 . . . . 13.6
4B  EEC 90 1 2 0 0 94 . . . . 1.1
4B  NOR 90 0 0 2 0 92 . . . . 1.6
3A/BCD   899 32 25 10 6 972 3.400 . 28.6 . 21.8
3AN EEC 811 24 19 5 5 864 . . . . 15.6
3AN NOR 26 5 1 4 0 37 . . . . 2.2
3AS EEC 61 3 4 1 1 70 . . . . 3.9
3B  EEC 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
5BC6A.   2 0 0 0 0 2 3 . 78.9 . .
6A  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .
Ukvoteret   28 0 0 0 0 28 . . . . .
2B  XSV 28 0 0 0 0 28 . . . . .

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:27. - Foreløbige tal.
Note : Kvoten for 1N2AB vedr. kvotebytte til dækning af fiskeri i 2007.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2011 2012 2013 2014 2015