Danske fiskeres landinger i 2017.

Opgjort i tons levende vægt

Kuller
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
1N2AB.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4.   1.056 36 24 41 22 1.178 1.395 . 84.5 . 29.0
4A  EEC 191 12 3 13 5 225 . . . . 5.9
4A  NOR 700 23 17 27 16 783 . . . . 20.8
4B  EEC 59 0 2 0 0 62 . . . . 1.5
4B  NOR 105 1 1 1 0 108 . . . . 0.8
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3A/BCD   841 21 19 3 2 886 2.002 . 44.3 . 18.1
3AN EEC 769 20 17 2 1 809 . . . . 16.3
3AN NOR 42 0 1 0 0 43 . . . . 0.6
3AS EEC 30 1 1 1 1 34 . . . . 1.2
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
5BC6A.   2 0 0 0 0 2 3 . 65.8 . .
6A  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .
7X7A34   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
7J  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2019 13:48 - Foreløbige tal.
Note : Kvoten for 1N2AB vedr. kvotebytte til dækning af fiskeri i 2007.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2012 2013 2014 2015 2016