Danske fiskeres landinger i 2018.

Opgjort i tons levende vægt

Kuller
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03A.   540 10 5 4 2 562 2.282 . 24.6 . 12.3
3AN EEC 470 5 4 3 1 483 . . . . 8.8
3AN NOR 50 4 1 1 1 58 . . . . 3.4
3AS EEC 21 0 0 0 0 21 . . . . 0.1
1N2AB.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4.   1.021 26 22 10 10 1.090 1.797 . 60.6 . 27.6
4A  EEC 163 6 8 5 7 189 . . . . 7.1
4A  NOR 766 13 13 2 4 797 . . . . 17.4
4B  EEC 44 1 1 1 0 47 . . . . 1.2
4B  NOR 49 5 1 1 0 56 . . . . 1.8
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
5BC6A.   1 0 0 0 0 1 1 . 56.4 . .
6A  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
7X7A34   0 0 0 0 0 0 . . . . .
7C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   10 0 0 0 0 10 . . . . 0.0
2B  XSV 9 0 0 0 0 9 . . . . .
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Kvoten for 1N2AB vedr. kvotebytte til dækning af fiskeri i 2007.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2013 2014 2015 2016 2017