Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Kuller
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03A.   434 7 9 8 2 460 1.675 . 27.4 . 9.0
3AN EEC 411 7 8 7 1 434 . . . . 8.6
3AN NOR 19 0 1 0 0 21 . . . . 0.3
3AS EEC 5 0 0 0 0 5 . . . . 0.0
1N2AB.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4.   942 20 8 13 14 997 1.313 . 75.9 . 16.7
4A  EEC 216 9 3 4 2 234 . . . . 6.0
4A  NOR 641 6 3 8 6 664 . . . . 8.5
4B  EEC 32 0 0 0 4 36 . . . . 0.6
4B  NOR 53 5 1 0 3 63 . . . . 1.6
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . .
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2021 3:07. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018