Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Kuller
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
35 -38
03A.   160 1 4 6 0 171 1.945 . 8.8 . 3.0
3AN EEC 153 1 4 6 0 164 . . . . 2.9
3AN NOR 6 0 0 0 0 6 . . . . 0.0
3AS EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
1N2AB.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4.   889 23 25 30 0 967 1.597 . 60.5 . 25.5
4A  EEC 53 6 7 12 0 78 . . . . 5.1
4A  NOR 474 7 4 9 0 494 . . . . 9.6
4B  EEC 326 10 14 9 0 359 . . . . 10.6
4B  NOR 35 0 0 0 0 36 . . . . 0.2
4C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
Ukvoteret   5 0 0 0 0 5 . . . . .
2B  XSV 5 0 0 0 0 5 . . . . .
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. September 2020 3:05. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019