Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Kuller
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
03A.   268 9 18 13 0 307 1.945 . 15.8 . 11.8
3AN EEC 259 9 17 12 0 297 . . . . 11.3
3AN NOR 8 0 1 1 0 9 . . . . 0.4
3AS EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
1N2AB.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4.   1.144 8 9 13 0 1.175 1.643 . 71.5 . 8.2
4A  EEC 123 2 3 3 0 131 . . . . 2.3
4A  NOR 563 5 6 8 0 582 . . . . 4.8
4B  EEC 419 2 0 2 0 423 . . . . 0.8
4B  NOR 38 0 0 0 0 39 . . . . 0.2
4C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
Ukvoteret   5 0 0 0 0 5 . . . . 0.0
2B  XSV 5 0 0 0 0 5 . . . . .
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. Januar 2022 3:15. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019