Danske fiskeres landinger i 2016.

Opgjort i styk

Laks
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
3BCD-F   9.404 44 116 107 25 9.696 16.882 . 57.4 . 55.5
3C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3D24EEC 4.358 0 10 18 0 4.386 . . . . 2.5
3D25EEC 4.532 25 106 89 25 4.777 . . . . 48.3
3D26EEC 513 19 0 0 0 532 . . . . 4.8
Ukvoteret   11 0 0 0 0 11 . . . . .
3AN EEC 7 0 0 0 0 7 . . . . .
3AS EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
4B  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:27. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2011 2012 2013 2014 2015