Danske fiskeres landinger i 2017.

Opgjort i styk

Laks
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
3BCD-F   2.958 20 29 52 5 3.064 23.032 . 13.3 . 58.0
3B  EEC 12 0 0 0 0 12 . . . . .
3C  EEC 7 0 0 0 0 7 . . . . .
3D24EEC 1.361 0 0 3 3 1.367 . . . . 5.5
3D25EEC 1.257 20 29 49 2 1.357 . . . . 52.5
3D26EEC 321 0 0 0 0 321 . . . . .
Ukvoteret   29 0 4 0 0 33 . . . . 1.0
3AN EEC 16 0 4 0 0 20 . . . . 1.0
3AS EEC 13 0 0 0 0 13 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2019 13:48 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2012 2013 2014 2015 2016