Danske fiskeres landinger i 2018.

Opgjort i styk

Laks
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
3BCD-F   5.024 262 212 496 0 5.994 18.636 . 32.2 . 162.8
3C  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .
3D24EEC 1.578 0 32 0 0 1.610 . . . . 8.0
3D25EEC 3.443 262 180 496 0 4.381 . . . . 154.8
Ukvoteret   27 0 0 0 0 27 . . . . .
3AN EEC 14 0 0 0 0 14 . . . . .
3AS EEC 11 0 0 0 0 11 . . . . .
4B  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2013 2014 2015 2016 2017