Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i styk

Laks
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
3BCD-F   5.966 7 15 18 7 6.013 13.597 . 44.2 . 21.8
3C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3D24EEC 2.080 0 0 0 5 2.085 . . . . .
3D25EEC 3.885 7 15 18 2 3.927 . . . . 21.8
Ukvoteret   10 0 0 0 0 10 . . . . .
3AN EEC 7 0 0 0 0 7 . . . . .
3AS EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2021 3:07. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2014 2015 2016 2017 2018