Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i styk

Laks
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
3BCD-F   2.933 28 34 0 0 2.995 19.300 . 15.5 . 42.5
3B  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .
3D24EEC 686 0 0 0 0 686 . . . . .
3D25EEC 2.244 28 34 0 0 2.306 . . . . 42.5
Ukvoteret   16 0 0 0 0 16 . . . . 0.3
3AN EEC 13 0 0 0 0 13 . . . . 0.3
3AS EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .
4B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. Januar 2022 3:15. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2015 2016 2017 2018 2019