Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i styk

Laks
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
8 -11
3BCD-F   514 464 237 391 155 1.761 17.940 . 9.8 . 193.3
3D24EEC 2 173 54 188 10 427 . . . . 56.8
3D25EEC 512 291 183 203 145 1.334 . . . . 136.5

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. Marts 2020 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2015 2016 2017 2018 2019