Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i styk

Laks
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
35 -38
3BCD-F   2.421 0 0 0 0 2.421 19.300 . 12.5 . .
3B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3D24EEC 686 0 0 0 0 686 . . . . .
3D25EEC 1.734 0 0 0 0 1.734 . . . . .
Ukvoteret   10 0 0 0 0 10 . . . . 0.8
3AN EEC 10 0 0 0 0 10 . . . . 0.8

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. September 2020 3:05. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2015 2016 2017 2018 2019