Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i styk

Laks
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
3BCD-F I alt 6.132 5 1 0 0 6.138 21.512 . 28.5 . 2.3
3B  EEC 0 1 0 0 0 1 . . . . 0.3
3D24EEC 2.115 0 0 0 0 2.115 . . . . .
3D25EEC 4.017 4 1 0 0 4.022 . . . . 2.0
Ukvoteret I alt 30 1 0 0 0 31 . . . . 0.3
3AN EEC 28 1 0 0 0 29 . . . . 0.3
3AS EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 26. Januar 2023 12:35 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2016 2017 2018 2019 2020