Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i styk

Laks
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
10 -13
3BCD-F   5.118 498 113 0 0 5.729 19.582 . 29.3 . 439.3
3D24EEC 1.770 235 11 0 0 2.016 . . . . 84.3
3D25EEC 3.348 263 102 0 0 3.713 . . . . 355.0
Ukvoteret   1 0 0 0 0 1 . . . . .
3AN EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. April 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2016 2017 2018 2019 2020