Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i styk

Laks
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
26 -29
3BCD-F   6.105 0 0 0 0 6.105 19.582 . 31.2 . .
3D24EEC 2.114 0 0 0 0 2.114 . . . . .
3D25EEC 3.991 0 0 0 0 3.991 . . . . .
Ukvoteret   27 0 0 0 0 27 . . . . .
3AN EEC 26 0 0 0 0 26 . . . . .
3AS EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. August 2021 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2016 2017 2018 2019 2020