Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i styk

Laks
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 Uge 43 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
38 -41
3BCD-F I alt 6.105 0 0 1 0 6.106 21.512 . 28.4 . .
3D24EEC 2.114 0 0 1 0 2.115 . . . . .
3D25EEC 3.991 0 0 0 0 3.991 . . . . .
Ukvoteret I alt 30 0 0 0 0 30 . . . . .
3AN EEC 28 0 0 0 0 28 . . . . .
3AS EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 25. Oktober 2021 3:11. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2016 2017 2018 2019 2020