Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i styk

Laks
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
3 -6
3BCD-F   897 130 0 475 0 1.502 19.582 . 7.7 . 170.3
3D24EEC 254 0 0 0 0 254 . . . . 54.5
3D25EEC 643 130 0 475 0 1.248 . . . . 115.8
Ukvoteret   0 0 0 0 1 1 . . . . .
3AN EEC 0 0 0 0 1 1 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 24. Februar 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2016 2017 2018 2019 2020