Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i styk

Laks
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -29 Uge 30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
28 -31
3BCD-F I alt 7 0 0 0 0 7 5.261 . 0.1 . .
3B  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .
3D25EEC 5 0 0 0 0 5 . . . . .
Ukvoteret I alt 6 0 0 0 0 6 . . . . 0.3
3AN EEC 5 0 0 0 0 5 . . . . 0.3
4B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 19. August 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2017 2018 2019 2020 2021