Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i styk

Laks
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
1 -2
3BCD-F I alt 0 0 0 0 0 0 13.223 . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. Januar 2022 3:11. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2017 2018 2019 2020 2021