Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i styk

Laks
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
3BCD-F I alt 7 0 0 0 0 7 5.261 . 0.1 . .
3B  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .
3D25EEC 5 0 0 0 0 5 . . . . .
Ukvoteret I alt 20 1 0 1 0 22 . . . . 0.5
3AN EEC 9 1 0 1 0 11 . . . . 0.5
4B  EEC 11 0 0 0 0 11 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. Januar 2024 3:03. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2017 2018 2019 2020 2021