Danske fiskeres landinger i 2023.

Opgjort i styk

Laks
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -34 Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
33 -36
3BCD-F I alt 14 0 0 0 0 14 2.261 . 0.6 . .
3C  EEC 14 0 0 0 0 14 . . . . .
Ukvoteret I alt 13 0 1 0 0 14 . . . . 0.5
3AN EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .
3AS EEC 10 0 1 0 0 11 . . . . 0.5

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. September 2023 3:02. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2018 2019 2020 2021 2022