Danske fiskeres landinger i 2023.

Opgjort i styk

Laks
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
3BCD-F I alt 3 0 0 0 0 3 2.261 . 0.1 . .
3C  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .
Ukvoteret I alt 16 0 0 0 0 16 . . . . .
3AN EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .
3AS EEC 13 0 0 0 0 13 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 14. Juni 2024 3:03. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Laks opgjort i styk.
2018 2019 2020 2021 2022