Danske fiskeres landinger i 2016.

Opgjort i tons levende vægt

Lange
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
04-C.   198 10 9 5 0 222 235 . 94.4 . 9.6
4A  EEC 174 9 7 5 0 195 . . . . 8.8
4B  EEC 24 0 1 0 0 26 . . . . 0.8
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
04-N.   507 3 4 6 2 523 1.111 . 47.1 . 5.2
4A  NOR 492 3 4 5 2 506 . . . . 4.6
4B  NOR 15 0 0 1 0 16 . . . . 0.6
05EI.   0 0 0 0 0 0 6 . . . .
5B1 EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
1/2.   0 0 0 0 0 0 9 . . . .
2A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3A/BCD   69 2 2 1 1 76 76 . 99.9 . 2.0
3AN EEC 48 1 2 1 0 52 . . . . 1.2
3AN NOR 18 1 0 0 0 19 . . . . 0.6
3AS EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.1
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
6X14.   0 0 0 0 0 0 8 . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:27. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2011 2012 2013 2014 2015