Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Lange
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -29 Uge 30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
28 -31
03A-C. I alt 59 1 2 2 2 66 90 . 73.7 . 1.7
3AN EEC 58 1 2 2 2 65 . . . . 1.7
3AS EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
04-C. I alt 83 7 4 2 3 98 277 . 35.5 . 4.6
4A  GBR 77 7 3 1 2 91 . . . . 4.4
4B  EEC 6 0 0 0 0 7 . . . . 0.2
4B  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
04-N. I alt 301 7 1 10 2 320 622 . 51.5 . 5.8
4A  NOR 296 7 0 10 1 314 . . . . 5.7
4B  NOR 5 0 0 0 0 6 . . . . 0.1
05EI. I alt 0 0 0 0 0 0 6 . . . .
5B1 GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
1/2. I alt 0 0 0 0 0 0 9 . . . .
2A  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6X14. I alt 0 0 0 0 0 0 10 . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret I alt 33 0 0 0 0 34 . . . . 0.4
3AN NOR 32 0 0 0 0 33 . . . . 0.2
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 19. August 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021