Danske fiskeres landinger i 2012.

Lodde
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
514GRN   0 0 0 0 0 0 48.399 . . . .
14  GRL 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 6. Januar 2015 11:18 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2007 2008 2009 2010 2011