Danske fiskeres landinger i 2015.

Opgjort i tons levende vægt

Lodde
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
514GRN   0 0 0 0 0 0 3.054 . . . .
14  GRL 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:32. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2010 2011 2012 2013 2014