Danske fiskeres landinger i 2016.

Opgjort i tons levende vægt

Makrel
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
2A34.   38.041 5 61 4 1 38.113 13.354 . 285.4 . 154.6
3AN EEC 37 0 0 0 0 38 . . . . 0.3
3AN NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
3AS EEC 158 0 0 0 0 158 . . . . 0.0
3B  EEC 7 0 0 0 0 7 . . . . 0.0
3C  EEC 24 0 0 0 0 24 . . . . 0.0
3D  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
4A  EEC 18.654 4 11 4 0 18.672 . . . . 141.6
4B  EEC 540 0 49 0 0 589 . . . . 12.2
4B  NOR 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.0
4C  EEC 21 0 0 0 0 21 . . . . 0.1
5B1 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 18.595 0 1 0 1 18.597 . . . . 0.3
2A4A-N   2.288 0 0 0 0 2.289 14.886 . 15.4 . 0.0
2A  NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . .
4A  NOR 2.288 0 0 0 0 2.288 . . . . 0.0
2CX14-   846 0 0 0 0 846 10.221 . 8.3 . .
7B  EEC 749 0 0 0 0 749 . . . . .
7E  EEC 96 0 0 0 0 96 . . . . .
8A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:27. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Der er fuld fleksibilitet for makrel kvoterne.
2011 2012 2013 2014 2015