Danske fiskeres landinger i 2017.

Opgjort i tons levende vægt

Makrel
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
2A34.   38.078 8 9 1 0 38.095 17.526 . 217.4 . 236.3
3AN EEC 72 0 0 0 0 72 . . . . 9.9
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 139 0 1 0 0 140 . . . . 0.2
3B  EEC 12 0 0 0 0 12 . . . . 0.0
3C  EEC 31 0 0 0 0 31 . . . . 0.0
3D  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
4A  EEC 24.978 8 7 0 0 24.993 . . . . 226.1
4B  EEC 274 0 0 0 0 274 . . . . 0.0
4B  NOR 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
4C  EEC 6 0 0 0 0 6 . . . . .
5B1 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 12.565 0 0 1 0 12.566 . . . . 0.1
2A4A-N   37 0 0 0 0 37 14.539 . 0.3 . 0.0
2A  NOR 2 0 0 0 0 2 . . . . .
4A  NOR 35 0 0 0 0 35 . . . . 0.0
2CX14-   5 0 0 0 0 5 5.343 . 0.1 . 0.2
7A  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
7B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7D  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
7J  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.2
8A  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2019 13:48 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Der er fuld fleksibilitet for makrel kvoterne.
2012 2013 2014 2015 2016