Danske fiskeres landinger i 2018.

Opgjort i tons levende vægt

Makrel
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
2A34.   30.541 26 7 2 3 30.579 13.930 . 219.5 . 196.0
2A  EEC 288 0 0 0 0 288 . . . . .
2A  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AN EEC 25 0 0 0 0 25 . . . . 0.1
3AN NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AS EEC 193 0 0 0 0 193 . . . . 0.1
3B  EEC 11 0 0 0 0 11 . . . . .
3C  EEC 20 0 0 0 0 20 . . . . 0.0
3D  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
4A  EEC 21.300 20 2 0 0 21.323 . . . . 193.1
4B  EEC 536 0 2 0 0 539 . . . . 0.6
4B  NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
4C  EEC 0 0 2 0 0 3 . . . . 0.6
5B1 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 8.161 5 0 2 3 8.171 . . . . 1.5
2A4A-N   7 0 0 0 0 7 12.540 . 0.1 . 0.0
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  NOR 7 0 0 0 0 7 . . . . 0.0
2CX14-   39 0 0 0 0 39 4.299 . 0.9 . .
7B  EEC 20 0 0 0 0 20 . . . . .
7C  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .
7D  EEC 16 0 0 0 0 16 . . . . .
7E  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
8A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Der er fuld fleksibilitet for makrel kvoterne.
2013 2014 2015 2016 2017