Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Makrel
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
2A34.   22.882 2 9 0 0 22.893 13.325 . 171.8 . 5.7
3AN EEC 21 0 0 0 0 21 . . . . 0.1
3AN NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AS EEC 118 0 0 0 0 118 . . . . 0.0
3B  EEC 7 0 0 0 0 7 . . . . 0.0
3C  EEC 11 0 0 0 0 11 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
4A  EEC 22.514 2 8 0 0 22.524 . . . . 5.5
4B  EEC 208 0 0 0 0 208 . . . . .
4B  NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
5B1 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A4A-N   6 0 0 0 0 7 10.252 . 0.1 . 0.0
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  NOR 6 0 0 0 0 7 . . . . 0.0
2CX14-   5.014 0 0 0 0 5.014 2.688 . 186.5 . .
6A  EEC 5.010 0 0 0 0 5.010 . . . . .
8A  EEC 4 0 0 0 0 4 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2021 3:07. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Der er fuld fleksibilitet for makrel kvoterne.
2014 2015 2016 2017 2018