Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Makrel
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
9 -12
2A34.   25.938 1 0 0 0 25.940 19.606 . 132.3 . 1.7
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4A  EEC 25.938 1 0 0 0 25.939 . . . . 1.6
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
5B1 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A4A-N   0 0 0 0 0 1 14.453 . 0.0 . 0.0
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  NOR 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
2CX14-   3.963 0 0 2 0 3.965 1.040 . 381.2 . .
6A  EEC 3.963 0 0 0 0 3.963 . . . . .
7B  EEC 0 0 0 2 0 2 . . . . .
7C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7K  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
8A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 31. Marts 2020 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Der er fuld fleksibilitet for makrel kvoterne.
2015 2016 2017 2018 2019