Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Makrel
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
2A34.   30.741 3 324 0 0 31.068 17.987 . 172.7 . 300.8
3AN EEC 20 0 0 0 0 20 . . . . 0.2
3AN NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AS EEC 161 0 0 0 0 161 . . . . 0.0
3B  EEC 13 0 0 0 0 13 . . . . 0.0
3C  EEC 4 0 0 0 0 4 . . . . 0.0
3D  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
4A  EEC 30.375 3 324 0 0 30.702 . . . . 300.6
4B  EEC 152 0 0 0 0 152 . . . . 0.0
4B  NOR 15 0 0 0 0 15 . . . . 0.0
5B1 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A4A-N   12 0 0 0 0 12 13.508 . 0.1 . 0.0
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  NOR 12 0 0 0 0 12 . . . . 0.0
2CX14-   4.030 0 0 0 0 4.030 3.017 . 133.6 . .
6A  EEC 4.016 0 0 0 0 4.016 . . . . .
7C  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .
7E  EEC 9 0 0 0 0 9 . . . . .
7H  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .
7K  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
8A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. Januar 2022 3:15. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Der er fuld fleksibilitet for makrel kvoterne.
2015 2016 2017 2018 2019