Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Makrel
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
34 -37
2A34.   27.083 44 113 121 8 27.369 17.594 . 155.6 . 97.8
3AN EEC 17 5 1 5 6 33 . . . . 3.1
3AN NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AS EEC 145 9 4 1 0 160 . . . . 8.4
3B  EEC 8 1 1 0 0 10 . . . . 1.2
3C  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.1
3D  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
4A  EEC 26.116 0 2 1 2 26.121 . . . . 12.3
4B  EEC 790 28 105 114 0 1.038 . . . . 72.7
4B  NOR 1 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
5B1 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A4A-N   4 1 0 0 0 5 13.508 . 0.0 . 0.5
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  NOR 4 1 0 0 0 5 . . . . 0.5
2CX14-   4.019 0 0 0 0 4.019 2.675 . 150.3 . .
6A  EEC 4.016 0 0 0 0 4.016 . . . . .
7C  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .
7K  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
8A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. September 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Der er fuld fleksibilitet for makrel kvoterne.
2015 2016 2017 2018 2019