Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Makrel
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
26 -29
2A34.   12.716 27 5 76 0 12.825 19.724 . 65.0 . 15.4
3AN EEC 10 1 1 0 0 12 . . . . 0.8
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 23 14 2 14 0 52 . . . . 5.1
3B  EEC 1 0 0 1 0 2 . . . . 0.2
3C  EEC 11 1 0 0 0 12 . . . . 0.5
3D  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
4A  GBR 12.638 4 0 1 0 12.644 . . . . 1.6
4B  EEC 30 7 1 61 0 98 . . . . 7.1
4B  NOR 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
5B1 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A4A-N   0 0 0 0 0 0 13.359 . 0.0 . 0.0
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
2CX14-   4.423 0 0 0 0 4.423 . . . . .
6A  EEC 4.423 0 0 0 0 4.423 . . . . .
8A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. August 2021 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Der er fuld fleksibilitet for makrel kvoterne.
2016 2017 2018 2019 2020