Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Makrel
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
10 -13
2A34.   12.623 4 0 6 0 12.632 13.999 . 90.2 . 2.5
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 12.623 4 0 6 0 12.632 . . . . 2.4
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
5B1 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A4A-N   0 0 0 0 0 0 9.394 . 0.0 . 0.0
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
2CX14-   4.406 0 0 5 0 4.412 . . . . .
6A  EEC 4.406 0 0 5 0 4.412 . . . . .
8A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. April 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Der er fuld fleksibilitet for makrel kvoterne.
2016 2017 2018 2019 2020