Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Makrel
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
3 -6
2A34.   13.413 5 36 34 0 13.487 12.999 . 103.8 . 24.2
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4A  EEC 13.413 4 35 34 0 13.486 . . . . 24.0
4B  EEC 0 1 0 0 0 1 . . . . 0.2
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
5B1 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A4A-N   0 0 0 0 0 0 9.394 . . . .
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2CX14-   3.074 455 0 0 0 3.529 . . . . 447.0
6A  EEC 3.074 455 0 0 0 3.529 . . . . 447.0
8A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 24. Februar 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Der er fuld fleksibilitet for makrel kvoterne.
2016 2017 2018 2019 2020