Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Makrel
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
2A34. I alt 27.908 2 19 15 0 27.944 19.420 . 143.9 . 661.0
3AN EEC 44 1 0 0 0 45 . . . . 1.1
3AN NOR 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3AS EEC 132 0 0 0 0 132 . . . . 0.2
3B  EEC 12 0 0 0 0 12 . . . . 0.0
3C  EEC 24 0 0 0 0 24 . . . . 0.0
3D  EEC 1 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
4A  GBR 26.912 1 17 15 0 26.945 . . . . 658.8
4B  EEC 741 0 1 0 0 742 . . . . 0.7
4B  NOR 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
4C  EEC 37 1 0 0 0 38 . . . . 0.2
5B1 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A4A-N I alt 4 0 0 0 0 4 13.336 . 0.0 . 0.1
2A  NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
4A  NOR 4 0 0 0 0 4 . . . . 0.1
2CX14- I alt 4.424 0 0 0 0 4.424 1.024 . 432.2 . .
6A  EEC 4.423 0 0 0 0 4.423 . . . . .
7H  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
8A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 8. December 2021 3:23. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Der er fuld fleksibilitet for makrel kvoterne.
2016 2017 2018 2019 2020