Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Makrel
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
1 -2
2A34. I alt 4.180 2.000 1 0 0 6.181 17.468 . 35.4 . 3090.3
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.2
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4A  GBR 4.180 2.000 0 0 0 6.180 . . . . 3090.0
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
5B1 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
2A4A-N I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1
2CX14- I alt 0 6 0 0 0 6 . . . . 3.1
6A  EEC 0 6 0 0 0 6 . . . . 3.1
8A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. Januar 2022 3:11. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret. Der er fuld fleksibilitet for makrel kvoterne.
2017 2018 2019 2020 2021