Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Mørksej
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
34 -37
1N2AB.   69 0 0 0 0 69 . . . . .
2A  NOR 69 0 0 0 0 69 . . . . .
2C3A4   2.237 100 115 75 17 2.544 4.248 . 59.9 . 96.2
3AN EEC 380 23 19 9 14 445 . . . . 22.3
3AN NOR 98 4 32 6 0 140 . . . . 10.5
3AS EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
4A  EEC 162 24 20 40 0 247 . . . . 18.5
4A  NOR 1.490 43 44 19 2 1.598 . . . . 38.7
4B  EEC 6 0 0 1 0 8 . . . . 0.2
4B  NOR 100 6 0 0 0 106 . . . . 5.9
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
56-14   0 0 0 0 0 0 0 . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. September 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019