Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Mørksej
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
10 -13
1N2AB.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2C3A4   394 88 74 51 0 607 823 . 73.7 . 56.3
3AN EEC 43 7 3 10 0 62 . . . . 3.7
3AN NOR 22 16 4 10 0 52 . . . . 6.2
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4A  EEC 323 14 0 2 0 338 . . . . 15.4
4A  NOR 4 51 65 30 0 150 . . . . 30.1
4B  EEC 1 1 0 0 0 2 . . . . 0.3
4B  NOR 1 0 1 0 0 3 . . . . 0.6
56-14   0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
2B  XSV 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. April 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020