Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Mørksej
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
3 -6
1N2AB.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2C3A4   104 47 106 32 5 294 823 . 35.8 . 49.2
3AN EEC 18 3 3 5 0 30 . . . . 3.0
3AN NOR 17 1 0 0 0 18 . . . . 2.5
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4A  EEC 55 43 103 27 4 232 . . . . 43.6
4A  NOR 13 0 0 0 0 13 . . . . .
4B  EEC 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
56-14   0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
2B  XSV 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 24. Februar 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020