Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Mørksej
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
35 -38
1N2AB. I alt 6 0 0 0 0 6 . . . . .
2A  NOR 6 0 0 0 0 6 . . . . .
2C3A4 I alt 1.603 45 36 47 8 1.740 2.182 . 79.7 . 66.2
3AN EEC 354 10 9 13 2 388 . . . . 17.0
3AN NOR 186 14 14 10 0 224 . . . . 25.2
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4A  GBR 177 7 6 8 0 197 . . . . 8.8
4A  NOR 823 13 6 13 0 855 . . . . 10.2
4B  EEC 7 0 0 1 6 14 . . . . 0.1
4B  NOR 57 1 0 2 0 61 . . . . 4.9
56-14 I alt 0 0 0 0 0 0 0 . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. Oktober 2022 3:09. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021