Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Andre arter i norsk zone
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -29 Uge 30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
28 -31
04-N. I alt 697 16 9 22 5 749 1.910 . 39.2 . 15.5
Alm.Hummer 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Uspecificeret Art 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Bars 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Blond Rokke 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Blæksprutte 9 0 0 0 0 10 . . . . 0.1
Byrkelange (Blålng.) 4 0 0 0 0 4 . . . . 0.0
Almindelig Havål 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Fjæsing 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Gedde 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Skælbrosme 40 0 0 1 0 41 . . . . 0.5
Gråhaj 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Glashvarre 10 0 0 0 0 10 . . . . 0.1
Guldlaks 1 0 0 0 0 1 . . . . .
Havkat 211 2 1 2 0 215 . . . . 2.1
Havmus 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Helleflynder 36 1 0 1 0 38 . . . . 0.7
Hestemakrel 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
Ising 23 1 1 2 1 27 . . . . 0.9
Knurhane 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Rød Knurhane 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Kulso 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Lyssej 83 5 0 4 0 93 . . . . 3.5
Multe 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Mullearter 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Pighvarre 63 2 2 2 0 69 . . . . 2.3
Pighaj 5 0 0 0 0 6 . . . . 0.2
Stor Rødfisk 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.0
Småøjet Rokke 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Hvidrokke 8 0 0 1 0 9 . . . . 0.2
Plovjernsrokke 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Rokker 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Rødtunge 85 2 2 3 2 94 . . . . 2.0
Skade 5 0 0 0 0 5 . . . . .
Skærising 83 2 2 6 1 95 . . . . 2.3
Skægtorsk 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Slethvarre 24 0 1 0 0 25 . . . . 0.5
Sømrokke 1 0 0 0 0 1 . . . . .
Storplettet Rokke 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Sperling 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Sankt Petersfisk 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

(Continued)

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 19. August 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2017 2018 2019 2020 2021 

Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Andre arter i norsk zone
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -29 Uge 30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
28 -31
04-N. Blæksprutte, Tiarm 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Stenbider 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Taskekrabbe 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
Troldkrabbe 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Tunge 0 0 0 0 0 0 . . . . .
1N2AB. I alt 2 0 0 0 0 2 . . . . .
Sperling 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Strømsild 2 0 0 0 0 2 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 19. August 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
Fix punktet er relateret til udgangen af det aktuelle kvartal
2017 2018 2019 2020 2021