Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Pighvar incl. slethvar i nordsøen
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
10 -13
2AC4-C   78 4 3 1 0 87 255 . 34.0 . 4.3
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1
4B  EEC 78 4 3 1 0 86 . . . . 4.2
Ukvoteret   35 2 2 1 0 40 . . . . 1.8
3AN EEC 22 0 0 0 0 23 . . . . 0.3
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 7 1 1 0 0 9 . . . . 0.7
3B  EEC 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.2
3C  EEC 4 0 1 0 0 6 . . . . 0.4
3D  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.2

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. April 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020