Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Pighvar incl. slethvar i nordsøen
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -29 Uge 30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
28 -31
2AC4-C I alt 221 8 11 15 7 263 802 . 32.8 . 9.5
4A  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1
4B  EEC 213 8 7 14 7 249 . . . . 6.3
4B  GBR 8 0 4 2 0 14 . . . . 3.1
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Ukvoteret I alt 86 2 2 3 2 94 . . . . 1.9
3AN EEC 35 1 1 2 1 40 . . . . 1.0
3AN NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AS EEC 12 0 1 1 0 14 . . . . 0.5
3B  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3C  EEC 29 0 0 0 0 30 . . . . 0.3
3D  EEC 6 0 0 0 0 6 . . . . 0.1

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 19. August 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021