Danske fiskeres landinger i 2016.

Opgjort i tons levende vægt

Almindelig Pighaj
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03A-C.   1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AN EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
2AC4-C   1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
4A  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
4B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
Ukvoteret   8 0 0 0 0 9 . . . . 0.1
3AN NOR 8 0 0 0 0 9 . . . . 0.1
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:27. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2011 2012 2013 2014 2015