Danske fiskeres landinger i 2017.

Opgjort i tons levende vægt

Almindelig Pighaj
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
Ukvoteret   11 0 0 0 0 12 . . . . 0.1
3AN EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3AN NOR 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.1
3AS EEC 7 0 0 0 0 7 . . . . .
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2019 13:48 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2012 2013 2014 2015 2016