Danske fiskeres landinger i 2018.

Opgjort i tons levende vægt

Almindelig Pighaj
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
Ukvoteret   8 0 0 0 0 8 . . . . 0.2
3AN EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AN NOR 6 0 0 0 0 7 . . . . 0.1
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2013 2014 2015 2016 2017