Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Almindelig Pighaj
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
34 -37
15X14   5 0 0 0 0 5 . . . . .
6A  EEC 5 0 0 0 0 5 . . . . .
Ukvoteret   12 0 0 0 0 12 . . . . 0.0
3AN EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AN NOR 11 0 0 0 0 11 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. September 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019