Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Almindelig Pighaj
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
15X14   5 0 0 0 0 5 . . . . .
6A  EEC 5 0 0 0 0 5 . . . . .
Ukvoteret   13 0 0 0 0 14 . . . . 0.3
3AN EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AN NOR 12 0 0 0 0 13 . . . . 0.3
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. September 2021 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019