Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Almindelig Pighaj
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
9 -12
15X14   5 0 0 0 0 5 . . . . .
6A  EEC 5 0 0 0 0 5 . . . . .
Ukvoteret   0 0 0 2 0 3 . . . . 0.0
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AN NOR 0 0 0 2 0 3 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 31. Marts 2020 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019