Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Almindelig Pighaj
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
10 -13
15X14   0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7K  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AN NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. April 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020