Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Almindelig Pighaj
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
26 -29
15X14   0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7K  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   3 0 0 0 0 3 . . . . 0.0
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AN NOR 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. August 2021 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020