Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Almindelig Pighaj
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
15X14 I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7K  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret I alt 3 0 0 1 0 4 . . . . 0.1
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AN NOR 3 0 0 1 0 4 . . . . 0.1
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 8. December 2021 3:23. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020