Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Almindelig Pighaj
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
15X14 I alt 0 0 0 0 0 0 0 . 100.0 . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7K  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret I alt 5 1 0 0 0 7 . . . . 0.7
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AN NOR 5 1 0 0 0 7 . . . . 0.7
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 8. December 2022 3:12. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020