Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Rødspætte
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
9 -12
03AN.   259 39 50 144 10 501 13.333 . 3.8 . 47.9
3AN EEC 257 38 49 143 10 497 . . . . 47.1
3AN NOR 2 1 1 1 0 5 . . . . 0.8
03AS.   70 5 6 7 0 88 1.016 . 8.7 . 7.3
3AS EEC 70 5 6 7 0 88 . . . . 7.3
2A3AX4   794 68 68 63 20 1.013 17.946 . 5.6 . 54.4
4A  EEC 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
4A  NOR 4 3 1 4 0 12 . . . . 1.6
4B  EEC 774 48 16 37 18 894 . . . . 34.2
4B  NOR 15 17 50 22 2 106 . . . . 18.6
4C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3BCD-C   848 12 17 20 0 897 4.939 . 18.2 . 13.6
3B  EEC 17 0 0 0 0 18 . . . . 0.2
3C  EEC 794 7 9 5 0 814 . . . . 7.7
3D24EEC 27 5 8 15 0 55 . . . . 5.2
3D25EEC 10 1 0 0 0 10 . . . . 0.6

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 31. Marts 2020 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019