Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Rødspætte
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
26 -29
03AN.   1.944 110 107 80 6 2.247 10.596 . 21.2 . 126.8
3AN EEC 1.939 109 107 80 6 2.241 . . . . 125.9
3AN NOR 5 0 1 0 0 6 . . . . 0.9
03AS.   101 1 2 1 0 106 369 . 28.6 . 1.5
3AS EEC 101 1 2 1 0 106 . . . . 1.5
2A3AX4   3.462 96 66 79 30 3.734 14.533 . 25.7 . 85.2
4A  GBR 16 1 0 0 0 17 . . . . 1.4
4A  NOR 216 19 17 12 6 270 . . . . 15.3
4B  EEC 2.809 52 29 37 4 2.931 . . . . 43.1
4B  NOR 421 25 20 30 20 516 . . . . 25.3
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3BCD-C   885 8 8 5 0 906 4.807 . 18.9 . 8.7
3B  EEC 34 3 2 1 0 41 . . . . 2.5
3C  EEC 797 5 4 3 0 809 . . . . 5.9
3D24EEC 43 0 1 1 0 45 . . . . 0.4
3D25EEC 5 0 0 0 0 5 . . . . .
3D26EEC 6 0 0 0 0 6 . . . . .
3D27EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. August 2021 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020