Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Rødspætte
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
10 -13
03AN.   187 39 38 9 0 274 3.308 . 8.3 . 27.3
3AN EEC 187 39 38 9 0 273 . . . . 27.2
3AN NOR 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
03AS.   61 4 2 1 0 68 369 . 18.5 . 3.0
3AS EEC 61 4 2 1 0 68 . . . . 3.0
2A3AX4   1.749 149 102 23 0 2.023 4.487 . 45.1 . 128.9
4A  EEC 4 1 0 0 0 5 . . . . 0.9
4A  NOR 12 8 14 10 0 44 . . . . 8.6
4B  EEC 1.726 102 62 7 0 1.897 . . . . 101.8
4B  NOR 6 39 26 6 0 76 . . . . 17.6
3BCD-C   511 20 69 26 0 626 5.187 . 12.1 . 26.7
3B  EEC 10 0 0 0 0 11 . . . . 0.1
3C  EEC 476 11 68 25 0 580 . . . . 22.9
3D24EEC 20 3 1 0 0 24 . . . . 2.3
3D25EEC 4 1 0 0 0 5 . . . . 0.2
3D26EEC 1 5 0 0 0 6 . . . . 1.2
3D27EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. April 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020