Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Rødspætte
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -29 Uge 30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
28 -31
03AN. I alt 1.820 111 90 132 52 2.204 11.479 . 19.2 . 115.5
3AN EEC 1.804 111 90 131 51 2.187 . . . . 115.5
3AN NOR 16 0 0 1 0 17 . . . . 0.1
03AS. I alt 66 1 2 3 1 73 493 . 14.8 . 1.5
3AS EEC 66 1 2 3 1 73 . . . . 1.5
2A3AX4 I alt 2.184 72 75 135 89 2.555 15.734 . 16.2 . 60.3
4A  GBR 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.3
4A  NOR 395 16 22 19 3 456 . . . . 14.8
4B  EEC 1.342 26 25 62 78 1.533 . . . . 22.1
4B  GBR 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.0
4B  NOR 441 30 28 54 8 561 . . . . 23.1
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3BCD-C I alt 432 9 7 10 3 460 5.981 . 7.7 . 8.0
3B  EEC 29 2 1 3 1 35 . . . . 1.4
3C  EEC 366 7 5 7 2 387 . . . . 6.5
3D24EEC 34 0 0 0 0 34 . . . . .
3D25EEC 4 0 0 0 0 4 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 19. August 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021