Danske fiskeres landinger i 2016.

Opgjort i tons levende vægt

Rødtunge incl. skærising i nordsøen
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
2AC4-C   424 6 19 8 1 459 906 . 50.6 . 10.4
4A  EEC 106 3 2 3 0 114 . . . . 3.5
4B  EEC 311 3 11 5 1 332 . . . . 5.6
4C  EEC 8 0 5 0 0 13 . . . . 1.3
Ukvoteret   259 2 4 1 1 268 . . . . 2.4
3AN EEC 234 2 3 1 1 242 . . . . 1.9
3AN NOR 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3AS EEC 20 0 1 0 0 21 . . . . 0.5
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:27. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2011 2012 2013 2014 2015