Danske fiskeres landinger i 2017.

Opgjort i tons levende vægt

Rødtunge incl. skærising i nordsøen
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
2AC4-C   385 11 5 10 5 417 898 . 46.4 . 6.6
4A  EEC 131 10 4 8 5 157 . . . . 4.8
4B  EEC 255 1 2 2 0 260 . . . . 1.8
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   300 1 5 8 2 317 . . . . 3.2
3AN EEC 272 1 5 8 2 287 . . . . 3.0
3AN NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AS EEC 25 0 0 0 0 25 . . . . 0.2
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 2 0 0 0 0 3 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2019 13:48 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2012 2013 2014 2015 2016