Danske fiskeres landinger i 2018.

Opgjort i tons levende vægt

Rødtunge incl. skærising i nordsøen
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
2AC4-C   387 5 8 7 6 413 1.033 . 40.0 . 7.3
4A  EEC 174 4 6 4 3 191 . . . . 4.7
4B  EEC 213 1 2 3 3 222 . . . . 2.6
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Ukvoteret   240 3 4 7 2 256 . . . . 2.6
3AN EEC 215 2 3 7 2 229 . . . . 2.4
3AN NOR 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.1
3AS EEC 20 0 0 0 0 20 . . . . 0.1
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2013 2014 2015 2016 2017