Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Rødtunge incl. skærising i nordsøen
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
2AC4-C   481 7 13 5 2 510 1.213 . 42.0 . 7.6
4A  EEC 298 6 13 5 2 324 . . . . 6.8
4B  EEC 183 1 0 0 0 185 . . . . 0.8
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   292 2 1 3 4 303 . . . . 4.4
3AN EEC 267 2 1 3 4 276 . . . . 4.0
3AN NOR 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3AS EEC 14 0 0 0 0 14 . . . . 0.1
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 9 0 0 0 0 10 . . . . 0.3
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2021 3:07. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018