Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Rødtunge incl. skærising i nordsøen
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
35 -38
2AC4-C   175 7 6 8 0 196 902 . 21.7 . 5.9
4A  EEC 30 4 4 4 0 41 . . . . 2.9
4B  EEC 145 3 3 5 0 155 . . . . 2.9
Ukvoteret   253 1 3 3 0 260 . . . . 3.7
3AN EEC 220 0 2 2 0 224 . . . . 2.8
3AN NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AS EEC 10 0 1 1 0 12 . . . . 0.6
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 22 0 0 0 0 23 . . . . 0.3
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. September 2020 3:05. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019