Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Rødtunge incl. skærising i nordsøen
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
2AC4-C   233 2 2 4 0 241 1.023 . 23.5 . 2.3
4A  EEC 61 2 2 3 0 67 . . . . 1.7
4B  EEC 173 0 0 0 0 173 . . . . 0.6
Ukvoteret   291 6 13 3 0 313 . . . . 6.0
3AN EEC 249 6 12 3 0 270 . . . . 5.5
3AN NOR 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.1
3AS EEC 14 0 0 0 0 14 . . . . 0.1
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 25 0 0 0 0 26 . . . . 0.3
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. Januar 2022 3:15. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019