Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Rødtunge incl. skærising i nordsøen
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
3 -6
2AC4-C   62 18 16 9 1 105 253 . 41.4 . 17.1
4A  EEC 22 4 10 4 0 41 . . . . 7.0
4B  EEC 40 13 5 4 1 64 . . . . 10.1
Ukvoteret   13 2 1 1 0 17 . . . . 1.8
3AN EEC 10 2 1 1 0 13 . . . . 1.3
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.3
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 24. Februar 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020