Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Rødtunge incl. skærising i nordsøen
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
10 -13
2AC4-C   156 7 2 2 0 167 253 . 66.0 . 10.7
4A  EEC 78 6 0 2 0 86 . . . . 8.9
4B  EEC 77 2 2 0 0 81 . . . . 1.8
Ukvoteret   19 1 0 0 0 21 . . . . 0.6
3AN EEC 15 1 0 0 0 16 . . . . 0.4
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.1
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.1
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. April 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020