Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Rødtunge incl. skærising i nordsøen
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
2AC4-C I alt 294 4 3 5 2 309 822 . 37.5 . 4.3
4A  GBR 112 1 0 0 0 113 . . . . 0.7
4B  EEC 174 3 3 5 2 187 . . . . 1.6
4B  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4C  EEC 8 0 0 0 0 8 . . . . 2.0
Ukvoteret I alt 215 15 3 3 1 237 . . . . 6.1
3AN EEC 192 15 3 3 1 213 . . . . 5.8
3AN NOR 1 0 0 0 0 2 . . . . 0.1
3AS EEC 10 0 0 0 0 11 . . . . 0.1
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 11 0 0 0 0 11 . . . . 0.1
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 25. Maj 2022 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020