Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Rødtunge incl. skærising i nordsøen
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
2AC4-C I alt 282 2 2 1 3 290 822 . 35.3 . 2.3
4A  GBR 109 1 1 0 0 112 . . . . 0.7
4B  EEC 173 1 0 1 3 179 . . . . 1.6
4B  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret I alt 205 3 2 4 5 220 . . . . 3.0
3AN EEC 183 3 2 4 5 197 . . . . 2.9
3AN NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AS EEC 10 0 0 0 0 10 . . . . 0.1
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 11 0 0 0 0 11 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 8. December 2021 3:23. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020