Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Rødtunge incl. skærising i nordsøen
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
26 -29
2AC4-C   213 5 3 4 0 226 432 . 52.2 . 6.0
4A  GBR 99 1 0 0 0 101 . . . . 2.6
4B  EEC 113 4 3 4 0 125 . . . . 3.4
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   110 6 12 9 0 137 . . . . 9.9
3AN EEC 96 6 11 8 0 122 . . . . 9.3
3AN NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
3AS EEC 4 0 0 0 0 4 . . . . 0.2
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 8 0 0 0 0 9 . . . . 0.3
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. August 2021 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020