Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Rødtunge incl. skærising i nordsøen
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
35 -38
2AC4-C I alt 108 2 2 3 0 114 388 . 29.4 . 2.8
4A  GBR 7 0 0 0 0 7 . . . . 0.1
4B  EEC 100 2 1 2 0 106 . . . . 2.7
4B  GBR 1 0 0 0 0 1 . . . . .
Ukvoteret I alt 227 3 6 4 0 242 . . . . 5.4
3AN EEC 218 3 6 4 0 230 . . . . 5.0
3AN NOR 3 0 0 0 0 4 . . . . 0.0
3AS EEC 3 0 0 0 0 4 . . . . 0.3
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. Oktober 2022 3:09. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021