Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Rødtunge incl. skærising i nordsøen
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
1 -2
2AC4-C I alt 1 1 1 0 0 3 185 . 1.7 . 1.5
4A  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.2
4B  EEC 1 1 1 0 0 3 . . . . 1.4
Ukvoteret I alt 2 4 1 0 0 8 . . . . 3.9
3AN EEC 2 4 1 0 0 7 . . . . 3.7
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 22. Januar 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021